Kontaktní centrum pro východní trhy

Držitelé zaměstnaneckých karet u firem, které provádějí krizová opatření nebo jim napomáhají

(Aktualizováno 02.04.20)

Po dobu nouzového stavu mohou držitelé zaměstnanecké karty a modré karty za zjednodušených podmínek začít pracovat pro zaměstnavatele, který provádí krizová opatření nebo napomáhá k jejich provádění. Kdo je za takového zaměstnavatele považován, naleznete ZDE.
Zjednodušené podmínky se vztahují nejen na změnu zaměstnavatele, ale u držitelů zaměstnaneckých karet i na zaměstnání na další pracovní pozici u jiného zaměstnavatele a zaměstnání na jiné či další pracovní pozici u stejného zaměstnavatele.

Co je třeba splnit:

  • Jedná se o volné pracovní místo obsaditelné držiteli zaměstnanecké karty nebo volné pracovní místo obsaditelné držiteli modré karty.
  • Oznámení změny je třeba doručit Ministerstvu vnitra nejpozději v den nástupu do nového zaměstnání.
  • Oznámení lze zaslat poštou na adresu příslušného pracoviště odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra nebo do datové schránky Ministerstva vnitra (6bnaawp). Pokud za cizince oznámení zasílá budoucí zaměstnavatel nebo jiná osoba, musí zaslat i plnou moc

Další informace k tomuto tématu jdou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra ZDE

více informací

Závěry jednání pracovního týmu tripartity pro zaměstnávání zahraničních pracovníků

(Aktualizováno 26.03.20)

práce cizinciInformujeme vás o závěrech jednání pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro zaměstnávání zahraničních pracovníků dne 25. 3. 2020. Členové  týmu se shodli na tom, že v době nouzového stavu je zapotřebí, aby byly dodržovány některé zásady. Tyto a další informace naleznete ZDE.

Desatero pro zaměstnavatele cizinců v době nouzového stavu ke stažení ZDE.
 

více informací

Souhrn informací pro zahraniční pracovníky v ČR

(Aktualizováno 24.03.20)

Níže naleznete souhrn informací týkající se zaměstnávání a pobytu cizinců v ČR.

1) Pokud cizinec pobývá na území na základě krátkodobého schengenského víza za účelem zaměstnání, pro které mu bylo vydáno povolení k zaměstnání, a platnost tohoto víza a povolení k zaměstnání skončila v době nouzového stavu - jestli se rozhodne zůstat v ČR, může na území ČR dále legálně setrvat a rovněž pracovat, a to minimálně do doby ukončení nouzového stavu. Podmínkou je, že se svým zaměstnavatelem má uzavřenou pracovní smlouvu. Pokud na území pobývá na základě zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance a splňuje podmínky pro jejich prodloužení, pak poštou podá žádost o prodloužení a na území může legálně setrvat a pracovat až do doby vydání pravomocného rozhodnut o této žádosti.

2) Cizinci, kteří se na vás obrátí s tím, že se chtějí v této chvíli vrátit do své země původu, se musí v prvé řadě obrátit na svůj zastupitelský úřad v Praze, který zaregistruje jejich zájem vrátit se domů.

3) Zásadní informace pro cizince jsou denně aktualizovány na: https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx

4) V současné době největší počet zájemců o repatriaci eviduje ukrajinská ambasáda. Dále napřímo oslovené ambasády evidují zájemce v řádu jednotek či desítek, to se však v příštích dnech či týdnech může změnit, některé uvažují o charterovém letu, který by jejich občany vyzvedl.

Informace k návratu cizinců do jejich země původu naleznete ZDE.
Kontakty na oddělení zahraniční zaměstnanosti MPSV, kteří mají na starost repatriaci zahraničních pracovníků do zemí jejich původu, jsou k dispozici ZDE.
Opatření k zápisům do ZČ pro školní rok 2020/2021 v jednotlivých jazykových mutacích:
ČESKY
ANGLICKY
UKRAJINSKY
MONGOLSKY

Oznámení Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ve ZLÍNĚ k opatřením souvisejících s výskytem onemocnění COVID-19:
ČESKY
UKRAJINSKY
MONGOLSKY

více informací

Důležitá informace k Programu kvalifikovaný zaměstnanec od Ministerstva vnitra ČR

(Aktualizováno 20.03.20)

V souvislosti s odlivem zahraničních pracovníků a jejich návratem do vlasti z důvodu šíření koronavirové nákazy, jsme byli informováni ze strany MV ČR o následují změně v podmínkách Programu kvalifikovaný zaměstnanec.

Zaměstnanec, který získal zaměstnaneckou kartu prostřednictvím Programu kvalifikovaný zaměstnanec, může v období od 20. března 2020 až do ukončení nouzového stavu, v kterém se aktuálně Česká republika nachází, změnit svého zaměstnavatele i před uplynutím 6 měsíční lhůty, po kterou by dle podmínek Programu kvalifikovaný zaměstnanec na svého zaměstnavatele měl být fixován.

Níže naleznete oficiální text a odkaz na internetové stránky MV ČR, kde je text publikován.

Pokud v ČR pracujete na zaměstnaneckou kartu můžete od 20. března do konce nouzového stavu změnit zaměstnavatele či pracovní pozici i dříve než po 6 měsících. Změnu jste nadále povinen/a ohlásit Ministerstvu vnitra dle zákonem stanovených podmínek.

Jestliže Váš nový zaměstnavatel provádí krizová opatření či k jejich provádění napomáhá, stačí pokud změnu oznámíte nejpozději v den nástupu do nové práce. Ministerstvo již nebude vyhotovovat sdělení o splnění podmínek, ty jsou považovány za splněné Vašim oznámením. V takovém případě je k oznámení změny třeba doložit i vyjádření nového zaměstnavatele, jakým způsobem je zapojen do plnění krizových opatření (např. činnosti v oblasti zdravotnictví, výroba ochranných pomůcek apod). Výše uvedené platí obdobně, pokud jste držitelem modré karty.

https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnosti-a-informace-pro-cizince-prevence-rozsireni-covid-19.aspx

více informací

Aktuální informace k přijímání zahraničních pracovníků

(Aktualizováno 17.03.20)

Vzhledem k velmi dynamickým okolnostem vývoje týkající se šíření nového koronaviru v rámci celé ČR a s ohledem na aktivity a kompetence, které jsou nám přiděleny vládním programem pro řízenou ekonomickou migraci z Ukrajiny si Vás dovoluji informovat o následujících informací: Hospodářská komora ČR byla v pátek minulý týden informována o okamžitém pozastavení příjmu žádostí do všech vládních programů ekonomické migrace s následujícími doporučeními:


1. U  již zařazených žádostí do programů se ruší všechny termíny k podání žádostí na zastupitelských úřadech, avšak zařazení do programů zůstává zachováno. Žadatelům, kterým již byl stanoven termín na zastupitelském úřadu ČR, bude tento termín posunut na dobu skončení nouzového stavu. O nových termínech budou zaměstnavatelé informováni. Žadatelé ani koordinátoři nebudou o zrušení termínů informováni ze strany zastupitelských úřadů jednotlivě. Informace bude zveřejněna na webových stránkách zastupitelských úřadů a MZV.

2. Řízení o žádostech o zaměstnanecké karty, které již byly přijaty zastupitelskými úřady, se až do skončení nouzového stavu přerušují.

3. I v případě, že  žadatelé byli informováni o udělení zaměstnanecké karty a vyzváni k dostavení se na zastupitelský úřad pro převzetí vstupního víza, se řízení přerušuje a víza budou vydávána až po skončení nouzového stavu.

4. MPO k dnešnímu dni vynulovalo všechny kapacity v systému přidělování jedinečných kódů Programu kvalifikovaný zaměstnanec na webu MPO. Po skončení nouzového stavu navážeme na stav volných kapacit k dnešnímu dni. Žádosti zpracovává pouze HK ČR. Tento bod se týká zařazování pracvoníků z ostatních států kromě Ukrajiny.

Pro podrobnější informace o nouzovém stavu a zastavení příjmu víz sledujte webové stránky Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/cestovani-po-dobu-nouzoveho-stavu.aspx a MZV ČR: https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/pozastaveni_vizovych_rizeni_na_vsech.html

Dle informace MPSV, držitelé schengenských víz a ZK, kterým propadne platnost od vyhlášení nouzového stavu 12.3.2020 mohou pokračovat v zaměstnání u zaměstnavatele po dobu skončení nouzového stavu a následujících 60 dní.

 

více informací

123

Kalendář

« Cervenec 2020 »
NePoUtStCtPaSo
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Partneři

banner
banner
banner
banner
*